Studio Eviana, Trzin, ob četrtkih od 18.00 do 19.30, od septembra 2019 do maja 2020

Tudi letos bo v Studiu Eviana v Trzinu potekalo učenje somatike v obliki vaj. V uri in pol se boste regenerirali, globinsko sprostili in energijsko prečistili, na vsakem srečanju pa tudi učili, kako poskrbeti zase, svojo energijo in telo.

Somatika je skupek metod in vaj, preko katerih spoznavamo sebe, razvijamo čutenje, zavedanje in se učimo bolj pravilnega ravnanja s samim sabo. Svet se učimo opazovati od znotraj navzven, kar nam pomaga izstopiti iz vloge žrtve. To nam prinese drugačen pogled na svet, ker začnemo razumeti, da nam življenja ne ustvarjajo zunanje okoliščine in drugi ljudje, ampak naši lastni odzivi na njih.

Učenje Somatike niso samo redne vaje, poteka v obliki tečaja, učenje se nadgrajuje in poglablja, zato se je smiselno udeležiti rednega učenja skozi celo šolsko leto. Udeležba je primerna za širok krog ljudi in ne zahteva predznanja. Vabim tudi vse, ki ste hodili na vaje pretekla leta, saj se vedno učimo kaj novega, stara znanja pa boste lahko utrdili in poglobili in odkrili kaj novega o sebi.

 

Program in cilji

1. Spoznali bomo 14 glavnih meridianov - energijskih tokov v telesu in se jih naučili uravnovesiti preko somatskih gibov in s sproščanjem mišic 14 mišic za 14 meridianov), posamezna mišica je povezana z meridianom, specifičnim čustvom in pripadajočim notranjim organom. Naučili se bomo vzpostaviti pretok energije po sistemu meridianov, kar prečisti energijo in okrepi tudi notranje organe in bistveno vpliva na splošno počutje in zdravje na vseh ravneh. Krog somatskih vaj oziroma 14 gibov je 10 minutna dnevna rutina za prebujanje energije, ki jo boste z veseljem in lahkoto redno izvajali.

2. Naučili se bomo dela na meridianih preko nevrolimfatičnih točk, ki jih masiramo. Na ta način vzpodbudimo delovanje limfnega sistema, ki deluje moteno zaradi različnih čustvenih stanj in odzivov, stresa...

3. Naučili se bomo dela na meridianih preko nevrovaskularnih točk in refleksnih točk na hrbtenici, preko katerih naučimo svoj energijski sistem, kako se sprostiti, manj odzivati na zunanje dražljaje, kako varčevati z energijo in jo usmerjati navznoter.

4. Ukvarjali se bomo tudi z dihanjem, od učenja pravilnega trebušnega dihanja, do usmerjanja energije in pozornosti s pomočjo posebnih načinov vdiha in izdiha in še veliko drugega.

5. Veliko pozornosti bomo namenjali področju hare, z namenom odpiranja pretoka energije, transformacije travm in čustvenih bolečin, doseganja večje prizemljenosti, trdnosti in osebne moči. Naučili se bomo izvajati energijske in telesne vaje za krepitev in zbiranje energije v hari in ledvicah, ki jih boste dodali dnevni rutini.

6. V šolskem letu se bomo naučili 10-12 vaj klinične somatike. Namenjene so razvijanju čutenja telesa, učenju opazovanja svojega gibanja in odzivanja na stres, učenju povezav med čustvi, razmišljanjem in zakrčenostjo mišic. Cilji so izboljšana telesna drža, sedenje in ležanje, lahkotnejša in bolj pravilna hoja, zmanjšanje bolečin v gibalnem sistemu, zmanjšana utrujenost in izgorelost, izboljšan pretok energije v celotnem telesu.

7. Naučili se bomo osnov energijskega dela na sebi s kvantnimi metodami. Kako se pripravimo na delo z energijami: učenje pravilnega položaja telesa, kako sedimo, držimo glavo, roke... za lažje odpiranje pretoka energije; učenje doseganja stanja praznine, dobre prizemljenosti in povezave z energijo Zemlje, ki je osnova za transformacijo energij. V aprilu in maju se bomo z vsemi, ki bodo redno hodili na srečanja, učili doseganja stanj globoke meditacije in energijskega dela s torzijskim poljem na sebi.


Podroben program 

Vsak izmed treh sklopov je zaključena celota. Možno se je prijaviti na vsak sklop posebej, priporočam pa vpis v celoletni program.

PRVI SKLOP: Program od 1. oktobra do 31. decembra 2019 (10 rednih srečanj, 10 vaj preko webinarja):
1. Uvodno spoznavanje čaker, meridianov in osnov človekovega energijskega sistema, povezava s telesom in mišicami.
2. Centralni in vodilni meridian - osnovna tokova življenjske energije - ogenj in voda, jin in jang, kvaliteti morale in resnice.
3. Učenje protokola uravnovešanja energije centralnega in vodilnega meridiana: vlečenje energije po meridianu, učenje somatskih gibov/vaj s pripadajočima mišicama, uravnovešanje čustev in limfe preko nevrolimfatičnih točk za centralni in vodilni meridian, uravnovešanje obeh meridianov preko nevrovaskularnih točk na glavi in preko točk za centralni živčni sistem na hrbtenici.
4. Učenje 14 gibov za 14 meridianov - naučili se bomo celoten krog somatskih vaj s 14 mišicami za dnevno rutino uravnovešanja energij.
5. Učenje poteka 14 meridianov na telesu, vlečenje energije in odpiranje pretoka energije, stimulacija začetnih in končnih točk posameznega meridiana.
6. Spoznavanje osnov klinične somatike: kaj so to refleksi, senzorno-motorična amnezija, kaj je somatsko opazovanje sebe, razvijanje čutenja sebe, telesa, opazovanja in ozaveščanja gibanja... Učenje 3-4 vaj klinične somatike po metodi aeq.
7. Dihalne vaje, učenje energijske vaje za obnovo energije ledvic in obnovo jing energije, delali bomo s kristalom (kristali bodo na voljo za izposojo).

DRUGI SKLOP: Program od 1. januarja do 12. marca 2020 (10 rednih srečanj, 10 vaj preko webinarja):
1. Limfa in njen pomen, povezava limfnega sistema in čustev, kako specifična čustva vplivajo na energijo notranjih organov, povezava čustev s čakrami in meridiani in zakrčenostjo mišic, povezava čustev z gibanjem.
2. Učenje nevrolimfatičnih točk za 12 meridianov, osvobajanje energije limfnega sistema, osvobajanje čustvenih blokad.
3. Podrobnejše učenje in utrjevanje 14 gibov za meridiane- 14 mišic: podrobnejše spoznavanje poteka vsake izmed 14 mišic, njenega narastišča in izhodišča, poteka mišičnih vlaken, energijska samomasaža 14 mišic, ki je namenjena osvobajanju napetosti ali/in jačanju tonusa posamezne mišice.
4. Utrjevanje vaj klinične somatike iz prvega sklopa, učenje 3-4 novih vaj po metodi aeq, povezava s somatskimi vajami za meridiane.
5. Učenje bolj pravilnega sedenja in ležanja, kako čez dan porabiti manj energije, kako izboljšati spanje.
6. Posebne vaje z glavo za sproščanje in transformacijo vsakodnevnega stresa, osvobajanje mišic vratu in sproščanje stresa iz meridiana želodca (skrbi, nezadovoljstvo, splošen čustveni in mentalni stres...).

TRETJI SKLOP: Program od 19. marca do 31. maja 2020 (10 rednih srečanj, 10 vaj preko webinarja):
1. Nevrovaskularne točke - učenje refleksnih točk na glavi, učenje uravnovešanja energije meridianov preko refleksnih točk na glavi.
2. Reflleksi hrbtenice - točke za uravnovešanje meridianov na hrbtenici.
3. Utrjevanje 14 somatskih gibov za meridiane.
4. Utrjevanje in podrobnejše učenje izvajanja naučenih vaj klinične somatike, učenje 3-4 novih vaj.
5. Učenje somatske hoje s celim telesom.
6. Učenje pravilnega položaja telesa za energijsko delo: kako sedeti, dihati, kako pravilno poravnati hrbtenico, položaj glave in rok...
7. Učenje osnov dela s torzijskim poljem na sebi: doseganje stanja praznine, prizemljitev, globinsko umirjanje, učenje tihe meditacije v stanju praznine.


Urnik 

Vadba v živo bo potekala ob četrtkih od 18.00 do 19.30 v Studiu Eviana v Trzinu.

Štiri redna srečanja bodo namenjena delu in vajam preko webinarja, ti datumi so posebej označeni. Takrat bomo delali tisto, kar je bolj primerno za delo na daljavo, veliko ponavljali in utrjevali, kar smo se učili v živo, zaključili pa bomo s skupinsko energijsko terapijo. Ta 4 srečanja bodo daljša za pol ure, potekala bodo od 18.00 do 20.00. Podatke, potrebne za vključitev v webinar, boste dobili naknadno.

Od novembra naprej bomo imeli dodatne vaje na daljavo preko webinarja, ki bodo potekale vsak ponedeljek od 20.00 do 20.45. Tako boste lahko ponavljali, kar se učimo na rednih srečanjih in pridobivali rutino ali nadomestili zamujeno.

2019

September: 12. in 26. 9. - dve srečanji, na katerih bomo delali več različnih vaj iz programa, da dobite predstavo in občutek, po katerih se boste lažje odločili za vpis v celoletni program

Oktober: 3., 10., 17. in 24. 10. (webinar)

November: 7. (webinar), 14., 21. in 28. 11.

December: 5. in 12. 12.

2020

Januar: 9., 16., 23. in 30. 1.

Februar: 6., 13., 20. in 27. 2.

Marec: 5. (webinar), 12., 19. in 23. 3.

April: 2., 9., 16., 23. 4.

Maj: 7., 14., 21. (webinar) in 28. 5.

 

Cena

V program tečaja Somatike se je možno vpisati za celo leto, skupno 30 srečanj po uro in pol, od 3. 10. 2019 do 28. 5. 2020.

Cena enoletnega tečaja je 450 € in se lahko plača v treh obrokih po 150 € (prvi obrok ob vpisu, drugi do 1. 1. 2020, tretji do 1. 3. 2020). Dodatne vaje na daljavo ob ponedeljkih so vključene v ceno.

Cena posameznih srečanj v septembru je 15 €/srečanje in ni všteta v celoletno šolnino. Ob prijavi za september boste prejeli račun, plačila z gotovino na srečanju niso možna.

 

Prijave in informacije

info@maat-center.com ali 040 512 432

 

Somatiko vodim: Tina Ogorevc, terapevtka in učiteljica metod naravnega zdravljenja, asistent Mišo Zorko, učitelj somatskih metod